Bir kullanıcının yöneticisi etki alanından öğrenilerek subject link property’ye nasıl bağlanır.

E-posta bildirimlerinde veya yetki yönetimi içerisinde zaman zaman bir kullanıcının yöneticisi bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiyi almak için aşağıda yazılı olan koddan yararlanılabilir. &DomainName=GetDomainContext(“btsoft.local”); GetUserByDn(&DomainName,GetUserAttribute( &DomainName, Responsible,”manager”)); 1 ile arama yapılacak etki alanı bulunur. 2 nolu kod  ile “Responsible” ismine sahip SubjectLink’in “manager” isimli etki alanı parametresi çekilir. Bu bilgi tipi SubjectLink […]

Zaman Operatörleri

Veri tipi tarih ve zaman olan (Date & Time) için geçerlidir. – İki tarih arasındaki zaman farkını zaman ve süre tipinden (Time & Duration) hesaplar. (T: 10 Ocak 2016 değerinde bir veri alanı, K: 8 Ocak 2016 değerinde bir veri alanı olsun.) Formül ifadesi Sonuç Sonuç türü T – Date […]

Metin operatörleri

Metin operatörleri + Metin ifadelerinin birleştirerek yeni bir metin oluşmasını sağlar. (T değeri “ABC” iken) Formül ifadesi Sonuç T + T “ABCABC” T + “xyz” “ABCxyz” T + “ ” + T “ABC ABC” “xyz ” + T “xyz ABC” “xyz” + “ ” + “xyz” “xyz xyz”

Toplu güncelleme nasıl yapılır?

Toplu güncelleme hakkı olan kullanıcılar tablo üzerinde   butonu görmektedir. Toplu güncellenecek kayıtları belirlemek için üç temel yöntem vardır. Doğrudan toplu güncelleme butonuna basmak. (tüm kayıtlarda güncelleme yapmak için) Filtreleme özelliği ile güncellenecek kayıtları belirlemek. Tablo üzerinde Ctrl butonuna basılı tutarak güncellenecek kayıtları seçmek. Yukarıdaki işlemden sonra toplu güncelleme butonuna […]

View

Bir modül üzerinde tanımlanan property’lere verilen değerlerin görüntülendiği bileşendir. Bir modül üzerinde ihtiyaca göre birden fazla modül oluşturulabilir. Oluşturulan her view için görünebilirlik durumunu ayrı ayrı Access Controls üzerinden verilebilir.      

Property

Property, modül içerisinde veri tutmak için kullanılan yapıdır.  IMS içerisinde veriler Property’ler vasıtasıyla toplanmaktadır ve Property’lerin saklayabilecekleri verilerin farklı tür ve özellikleri vardır. Property’lerin tutacağı değerler kullanıcıdan alınabileceği gibi, IMS içerisinde de hesaplanıp atanabilir. Formula yardımıyla IMS üzerinde hesaplanan değerler “Computed Value”  ve “Default Value” yardımıyla kullanılabilir. “Computed Value” olarak […]

Value Units

Alan Açıklama ID Bu özellik değer birimine sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır. System Değer birimlerinin sistem türünden olduğunu gösteren alandır. Extendable Değer birimlerinin kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır. Configuration Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir. Labels Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar […]

Tree

Veri tutma yöntemlerinden birisi de Tree’ dir. Veriler ağaç yapısına benzer şekilde (kök, gövde, yapraklar) tutulur. Burada tanımlanan ağaçlar, ihtiyaç duyulan modülde tree tipinde property oluşturularak kullanılabilir.   Alan Açıklama ID Bu özellik ağaca sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır. System Name Ağacın sistem üzerinde tanımlanan ismidir. System Tree Ağacın […]

Lists

Modüllerde kullanılacak listelerin tanımlandığı bileşendir. Burada tanımlanan listeler modüllere property eklenirken seçilerek modüllerde kullanıma alınır. Alan Açıklama ID Bu özellik listeye sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır. System Name Listenin sistem üzerinde tanımlanan ismidir. System Listenin sistem türünden olduğunu gösteren alandır. Extendable Listenin kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır. […]