Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörlerin kullanımında “işlem önceliği” kavramı klasik anlamda geçerlidir. İşlem önceliği birbirine denk olan operatörler kullanıldığında işlem soldan sağa yapılır.

Formula ifadeleri içerisinde “(“ ve “)parantezlerini kullanmak mümkündür. Bu şekilde işlem önceliği ayarlanabilir. Parantezler iç içe kullanılabilir ve en içteki parantez en öncelikli işlemi ifade eder.

Formula ifadelerinde kullanılan ve işlem önceliğini vurgulayan parantezler sadece artimetik operatörler için anlamlı değildir. Formula ifadelerinin her türlü işleminde önceliklendirilmek istenen kısım ifadeyi bozmayacak şekilde parantez içine alınabilmektedir.

Aritmetik Operatörler

Sayısal ifadelerin değerlerinin toplanmasını sağlar.  (A: 1, B: 1.5 için)

+

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A + 10 11 Integer
B + 10 11.5 Floating Number
A + B 2.5 Floating Number
A + B + 10 12.5 Floating Number
10 + 10 20 Integer
10 + 5.5 15.5 Floating Number
Sayısal ifadelerin değerlerinin farkının hesaplanmasını sağlar. (A: 1, B: 1.5 için)

-

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A - 10 -9 Integer
B - 10 -8.5 Floating Number
A - B -0.5 Floating Number
A - B - 10 -10.5 Floating Number
10 - 10 0 Integer
10 - 5.5 4.5 Floating Number
Sayısal ifadelerin değerlerinin çarpımının hesaplanmasını sağlar. (A: 1, B: 1.5 için)

*

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A * 10 10 Integer
B * 10 15.0 Floating Number
A * B 1.5 Floating Number
A * B * 10 15.0 Floating Number
10 * 10 100 Integer
10 * 5.5 55.0 Floating Number
Sayısal ifadelerin değerlerinin çarpımının hesaplanmasını sağlar. (A: 1, B: 1.5 için)

*

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A * 10 10 Integer
B * 10 15.0 Floating Number
A * B 1.5 Floating Number
A * B * 10 15.0 Floating Number
10 * 10 100 Integer
10 * 5.5 55.0 Floating Number
Sayısal ifadelerin değerlerinin bölümünden kalanın hesaplanmasını sağlar. (A: 1, B: 1.5 için)

%

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A % 10 1 Integer
B % 10 1.5 Floating Number
A % B 1.0 Floating Number
A % B % 10 1 Floating Number
10 % 10 0 Integer
10 % 5.5 4.5 Floating Number
Sayısal ifadelerin değerlerinin üssünün hesaplanmasını sağlar. (A: 1, B: 1.5 için)

^

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A ^ 10 1 Integer
B ^ 10 57,6650390625 Floating Number
A ^ B 1.0 Floating Number
A ^ B ^ 10 1.0 Floating Number
10 ^ 10 10000000000 Integer
10 ^ 5.5 316227.76601683 Floating Number

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?