Atama Operatörleri

“&” karakteri ile başlayan geçici değişken ifadelerine istenen Property veri türünde değer atanmasını sağlar.

=

Formula ifadesi Geçici değişken veri türü
&A = Prop1; Prop1’in veri türü
&A = Time(3, 2, 1, 15, 30, 30) Time & Duration
&A = “abc” Text
&A = FindListRoot(“RootSystemName”) IMS veri türleri arasında yer almayan ListRoot referansı.
&A = GetOption(FindListRoot(“RootSystemName”), “Option1”) List Select

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?