Etiket ve Özellikleri

Word dokümanı oluştururken, içeriğin pozisyonlanması ve biçimlendirilmesine dikkat etmek gerekmektedir. Bunun için kullanabileceğimiz etiket ve özellikleri aşaıdaki gibidir.

Etiket ve Özellik Tablosu

<doc> etiketi, Word Dokümanını temsil eder. XML ile Word Dokümanı üretilirken kullanılacak diğer tüm etiketler, etiketinin alt etiketi durumunda olacaktır. Bu duruma bağlı olarak, etiketinin sahip olduğu biçimlendirme yönergeleri, alt etiketi durumundaki etiketler tersini şekilde biçimlendirilmedikçe, etiketinde verilen biçimlendirmelere uyacaklardır (stil kalıtımı). doc etiketinin sahip olabileceği 4 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • styleid: Bu özellik ile tüm metin içeriğinin uyacağı temel stil belirlenir. Default değeri “Normal”dir.
 • style: Bu özellik ile “inline” stil’ler ile biçimlendirme yapılır. Bu şekilde, bir Word Stilinin yapısını bozmadan, ekstra biçimlendirmeler yapılabilir. styleid değeri “Normal” iken, “Normal” stilinin durumunu değiştirmeden, içeriğin “bold” olması sağlanabilir.
 • filepath: Bu özellik ile oluşturulan dokümanın diske kaydedilmesi sağlanır. IMS ile Word Dokümanı oluşturulurken bu özellik kullanıma kapalıdır.
 • headerfootertype: Bu özellik ile dokümanın tek ve çift sayfalarda farklı header kullanabilmesi sağlanır. Alabildiği değerler “Normal” ve “EvenAndOdd” değerleridir.
 
Word Uygulamasındaki “Section Breaks” kavramına karşılık gelen etiket <section> etiketidir. Bu etiketin sahip olabileceği 3 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • styleid: section içeriğinin uyacağı Word Stilini belirtmek için kullanılır.
 • style    : section içeriği için “inline” stil.
 • mode   : section davranışını belirleyen özelliktir. Alabileceği değerler şunlardır:
  • NextPage (varsayılan değer)
  • Continuous
  • EvenPage
  • OddPage
doc etiketinden sonra hiçbir section etiketi kullanılmazsa, içerik, mode değeri Continuous olan bir section içerisindeymiş gibi davranır. Dokümanın header ve footer bileşenleri, section etiketleri içerisinde yer alırlar. Her section kendi header ve footer yapısına sahip olabileceği gibi, bir önceki section için verilen konfigürasyonu da kullanabilir. doc etiketi içerisinde header ve footer belirtilirse, hiçbir section içerisinde bulunmayan, yani varsayılan (Continuous section) içerik için header, footer konfigürasyonu yapılmış olur.
Word Doküman sayfalarının üst bilgisi  
etiketi ile, alt bilgisi 
etiketi ile biçimlendirilebilir.  Bu etiketlerin sahip olabileceği 3 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • styleid: Etiket içeriğinin uyacağı Word Stilini belirtmek için kullanılır.
 • style: Etiket içeriği için “inline” stil.
 • type: Bu özelliğin sahip olabileceği değerler şunlardır.
  • Even: Çift sayfalar için
  • Default : Standart
   ,
  • First : Sadece ilk sayfa için
 • veya
  ’ların sahibi
  ’lardır.
  ya da
  sahibi olan bir
  ’ın peşinden gelen
  ’lar yeni
  ya da
  sahibi olmazlar ise, en son eklenmiş olan
  ya da
  (Linked to Previous modunda) işlevine devam eder.
 
 • ,
  ve
  için özel tasarım içermeyecek ve buna rağmen son eklenmiş
  ya da
  ’ı da kullanmak istemiyorsa,
  ya da
  biçiminde boş bildirim yapmalıdır.
Bu etiket ile sayfa numarası dokümana dahil eklenir. (Bu etiket işlendiğinde, doküman kaçıncı sayfada ise, o sayfa değeri eklenecektir.) Bu etiketin sahip olabileceği 1 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • format: Aşağıdaki değerleri alabilir:
  • Decimal
  • UpperAlphabetic / UpperLetter
  • LowerAlphabetic / LowerLetter
  • UpperRoman
  • LowerRoman
ya da kısa adılya etiketi, etiketinin “PAGE” field seçeneği için özelleşmiş bir versiyonudur. (Bkz: )
Satır atlamak için kullanılır. (Word dokümanında Shift+Enter tuş kombinasyonu ile yeni paragraf başlatmadan alt satıra atlanılmaktadır. Bu etiket ile bu işlev sağlanır.)   Bu etiketin sahip olabileceği 1 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • count: Atlanılmak istenen satır miktarı bu özellik ile belirtilir. Varsayılan değeri 1’dir.
Word uygulamasında bir sonraki cetvel sekmesine erişmek için TAB tuşu kullanılır. Bu işlevi yerine getirmek için etiketi kullanılabilir. Bu etiketin sahip olabileceği 1 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • count: Sekme kademesi değeridir. Varsayılan değeri 1’dir.
İçeriğin bir sonraki sayfadan devam etmesi için kullanılır. Etiket olarak içerik sahibi olmaz, kendisinden sonra gelen içeriğin sonraki sayfadan devam etmesini sağlar. Bu etiket özellik (attribute) sahibi değildir.
Bu etiket ile Word Uygulamasındaki “Field” aracanın özelliklerinden faydalanılabilir. Bu etiketin sahip olabileceği 4 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • styleid: Etiket içeriğinin uyacağı Word Stilini belirtmek için kullanılır.
 • style: Etiket içeriği için “inline” stil.
 • code: Word Uygulamasında Field aracı ile öğrenilebilecek, Field davranışını ifade eden kod. Word arayüzündeki değer birebir geçerlidir. Ancak Field kodu içerisinde  tırnak (“deyim”) içinde bulunan deyimler varsa, tırnak işaretleri kaldırılıp, deyimin str(deyim) şeklinde ifade etmesi gerekmektedir.
 • dirty: Bu özellik değeri “true” ya da “false” olabilmektedir. Varsayılan olarak “false” değerine sahiptir. Bu özelliğin değeri “true” yapılır ise, üretilen doküman Word Uygulmasında ilk kez açıldığında, bazı alanların değerlerinin hesaplanması ile ilgili uyarı verecektir ve kullanıcı onayından sonra Field değerleri hesaplanacaktır.
Field kodları Word Uygulamasında “Alt+F9” tuş kombinasyonu ile gösterilebilir. NUMPAGES, TOC, DOCPROPERTY gibi alanlar için kodlar böylece kolaylıkla öğrenilebilir.
Word Dokümanına İçerik Tablosu (Table of Content) eklemek için kullanılır. etiketi, etiketinin “TOC” field seçeneği için özelleşmiş bir versiyonudur. (Bkz: ) Bu etiketin sahip olabileceği 2 adet özellik (attribute) mevcuttur:
 • code: Word Uygulamasından TOC Field’ı için alınmış kod değeri.
 • options: İçerik tablosu davranışını değiştirmek için kullanılır. Inline Stil notasyonu ile değer girilir.
 •  hide-page-numbers
  • false (default), true, 1-3
İçerik tablosundaki sayfa numaralarını gizlemek için kullanılır.  Değeri true olur ise tüm sayfa numaraları gizlenir. 3-5 gibi “-“ ile ayrılmış iki rakamsal değer verilirse, ilgili tablo seviylerileri için sayfa numaralarını gizler.
 • show-page-numbers-on-web
  • false (default), true
Word Dokümanı, HTML olarak kayıt edilir ise, sayfa numaralarınının HTML içeriğene eklenip eklenmemesini kontrol eder.
 • hyperlink
  • false (default), true
Word Dokümanı, HTML olarak kayıt edilir ise, sayfa numaralarınının HTML içeriğene eklenip eklenmemesini kontrol eder.
 • preserve-tabs
  • false, true (default)
Tablo içeriği olarak kullanılacak doküman kısımlarındaki tab seçeneklerinin korunup korunmaması durumunu belirtmek için kullanılır.
 • preserve-new-lines
  • false, true (default)
Tablo içeriği olarak kullanılacak doküman kısımlarındaki satır atlama seçeneklerinin korunup korunmaması durumunu belirtmek için kullanılır.
 • headings
  • false, true (default) , 1-3
  Tablo içeriğinin Heading (Başlık) stillerine bağlı olup olmayacağı tercihi için kullanılır. Sayısal değer ile kullanıldığında tablo içeriği olarak kullanılabilecek Heading stili seviyelerini belirtir.  (Bkz: