IMS Bileşenleri

Modules : IMS üzerinde toplanan verilerin tür ve özelliklerinin belirlenmesi, verilerin sunulması için gerekli ekranların(view) oluşturulması, oluşturulan ekranların kullanıcıların yetkilerine göre kısıtlanması(access control), veri ekleme/güncelleme/silme işlemlerinin yapılması(forms) gibi bir çok işlem Module yapısı üzerinden sağlanmaktadır.

Lists: Bir kez oluşturulduktan sonra genellikle değişmeyen tek sütunluk veriler oluşturmamıza olanak sağlamaktır. Oluşturulan bu listeler daha sonra ihtiyaç duyulan modülden list tipinde bir property tanımlanarak çağırılabilmektedir.

Tree: Önemli veri tutma yöntemlerinden birisi de Tree’ dir. Veriler bir ağaç yapısına benzer şekilde (kök, gövde, yapraklar) tutulur.

Value Units:

Language: Uygulamanın kullanılacağı dil seçeneklerinin oluşturulduğu alan

Design: Oluşturulan ekranların(view) kullanıcı arayüzünde nerede görüneceğinin ayarlandığı alan

İkon: Kullanılacak ikonların IMS’e yüklendiği alan

Dashboard:

Rapor: Dinamik olarak word dökümanı oluşturmak için XML yapısından yararlanılmaktadır

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?