Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal operatörler ile karşılaştırma operatörleri büyük bir yakınlık içindedir. Karşılaştırma operatörlerinin tamamının sonucu Bool Property veri türündedir ve Mantıksal operatörler ile bu veri türünün değerleri üzerinde işlemler yapılabilmektedir.

Not: Tüm örneklerde: A property değeri 10, B property değeri 20, C property değeri 10 Ocak 2016, D Propery değeri 20 Ocak 2016, E Property değeri true, F property değeri false kabul edilecektir.

Karşılaştırma Operatörleri

Aynı türdeki iki verinin birbirine eşitlik durumunu hesaplar. Eşitlik durumunda true, tersi durumda false sonucu oluşur. (Bu operatör Formula ifadelerinde kullanılabilen tüm veri türleri ile kullanılabilir.)
==
Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A == 10 true Bool
A == B false Bool
(A + 10) == B true Bool
C == D false Bool
C == Date(2016, 01, 10) true Bool
E == F false Bool
E == !F true Bool
(C == D) == !E true Bool
Aynı türdeki iki verinin birbirine eşit olmama durumunu hesaplar. Eşitlik olmama durumunda true, tersi durumda false sonucu oluşur.  (Bu operatör Formula ifadelerinde kullanılabilen tüm veri türleri ile kullanılabilir.)

!=

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A != 10 false Bool
A != B true Bool
(A + 10) != B false Bool
C != D true Bool
C != Date(2016, 01, 10) false Bool
E != F true Bool
E != !F false Bool
(C == D) != !E false Bool
Bu öperatör solundaki değerin sağındaki değerden küçük olma durumunu hesaplar. Küçük ise true, küçük değil ise (büyük ya da eşit ise) false sonucu oluşur. (Integer, Floating Number, Date & Time, Time & Duration veri türleri ile kullanılabilir)

<

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A < 10 false Bool
A < B true Bool
(A + 10) < B false Bool
C < D true Bool
C < Date(2016, 01, 10) false Bool
D - C < Time(1, 0, 0, 0, 0, 0) true Bool
D - C < Time(0, 0, 0, 0, 0, 1) false Bool
Bu öperatör solundaki değerin sağındaki değerden küçük olma veya sağdaki değere eşit olma durumunu hesaplar. Küçük veya eşit ise true, büyük ise false sonucu oluşur. (Integer, Floating Number, Date & Time, Time & Duration veri türleri ile kullanılabilir)

<=

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A <= 10 true Bool
A <= B true Bool
(A + 10) <= B true Bool
C <= D true Bool
C <= Date(2016, 01, 10) true Bool
D - C <= Time(1, 0, 0, 0, 0, 0) true Bool
D - C <= Time(0, 0, 0, 0, 0, 1) false Bool
Bu öperatör solundaki değerin sağındaki değerden büyük olma durumunu hesaplar. Büyük ise true, büyük değil ise (küçük ya da eşit ise) false sonucu oluşur. (Integer, Floating Number, Date & Time, Time & Duration veri türleri ile kullanılabilir)

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A > 10 false Bool
A > B false Bool
(A + 10) > B false Bool
C > D false Bool
C > Date(2016, 01, 10) false Bool
D - C > Time(1, 0, 0, 0, 0, 0) false Bool
D - C > Time(0, 0, 0, 0, 0, 1) true Bool
Bu öperatör solundaki değerin sağındaki değerden büyük olma veya sağdaki değere eşit olma durumunu hesaplar. Büyük veya eşit ise true, küçük ise false sonucu oluşur. (Integer, Floating Number, Date & Time, Time & Duration veri türleri ile kullanılabilir)

>=

Formula ifadesi Sonuç Sonuç türü
A >= 10 true Bool
A >= B false Bool
(A + 10) >= B true Bool
C >= D false Bool
C >= Date(2016, 01, 10) true Bool
D - C >= Time(1, 0, 0, 0, 0, 0) false Bool
D - C >= Time(0, 0, 0, 0, 0, 1) true Bool

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?