Lists

Modüllerde kullanılacak listelerin tanımlandığı bileşendir. Burada tanımlanan listeler modüllere property eklenirken seçilerek modüllerde kullanıma alınır.

Alan Açıklama
ID Bu özellik listeye sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır.
System Name Listenin sistem üzerinde tanımlanan ismidir.
System Listenin sistem türünden olduğunu gösteren alandır.
Extendable Listenin kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır.
Configuration Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir.
Labels Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler labelları değiştirebilmektedir.
Use Duration Thresholds Liste seçenekleri için sayı yerine süre bilgisi kullanmak istendiğinde işaretlenen alandır.
Label Bu özellik listenin referans verileceği alanlardaki adını tanımlamaktadır.
Description Bu özellik listenin açıklama alanıdır.
Background Color Bu özellik listedeki seçeneğin arka plan rengini tanımlamaktadır.
Font Color Bu özellik listedeki seçeneğin yazı rengini tanımlamaktadır.
Style Aşağıda tablo olarak detaylandırılmıştır.
Style Açıklama
Plain Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek düz metin olarak görüntülenecektedir
Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek renkli metin olarak görüntülenecektedir
Bold Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın metin olarak görüntülenecektir.
Bold Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın ve renkli görüntülenecektir.
Box and Plain Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek düz metinin yanında kutucukla görüntülenecektir.
Box and Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek renkli metinin yanında kutucukla görüntülenecektir.
Box and Bold Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın metinin yanında kutucukla görüntülenecektir.
Box and Bold Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın ve renkli metinin yanında kutucukla görüntülenecektir.
Highlighted Plain Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek düz metin arka planı renkli olarak görüntülenecektir.
Highlighted Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek renkli metin ve arka planı renkli olarak görüntülenecektir.
Highlighted Bold Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın metin ve arka planı renkli olarak görüntülenecektir.
Highlighted Bold Colored Text Bu özellik seçildiğinde Seçenek kalın, renkli ve arka planı renkli olarak görüntülenecektir.

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?