Mantıksal fonksiyonlar (Logical Functions)

Mantıksal fonksiyonlar (Logical Functions)

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IF IF(Condition, Result, OtherResult) Verilen argümanların tipi.
 

Metoda ilk argüman olarak verilen bool condition ın sonucu true ise ikinci argümanı, false ise üçüncü argümanı sonuç olarak döner. Metoda verilen ikinci ve üçüncü argümanın sonuç tipi aynı olmalıdır.


Örneğin;    IF( (IntegerProp < 9), Sum(OtherIntegerProp), Avg(OtherIntegerProp) ) için IntegerProp 9'dan küçük ise Sum(OtherIntegerProp), büyük veya eşit ise  Avg(OtherIntegerProp) sonuç olarak dönecektir.

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
HasValue HasValue(Prop) Bool

Metoda verilen Propertyin bir değere sahip olup olmadığını kontrol eder. Değer varsa true yoksa false değeri döner.


Örneğin; HasValue(IntegerProp) için IntegerProp bir değere sahip değilse false, değer atanmış ise true dönecektir.

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsEqual IsEqual(Prop, Value) IsEqual(Prop, OtherProp) Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Eşitlik durumunda true, tersi durumda false değerini döner.
(Özellikle referans veri tipleri için == operatörü yerine kullanılması daha sağlıklıdır.)


IsEqual ( BoolProp, true )
IsEqual ( DateProp, OtherDateProp )
IsEqual ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsEqual ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsEqual ( ListOptionProp, OtherListOptionProp)
IsEqual ( ObjectLinkProp, OtherObjectLinkProp)
IsEqual ( TextProp, OtherTextProp)
IsEqual ( TimeProp, OtherTimeProp)
IsEqual ( TreeProp, OtherTreeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsNotEqual IsNotEqual (Prop, Value)
IsNotEqual (Prop, OtherProp)
Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Eşitsizlik durumunda true, tersi durumda false değerini döner.
(Özellikle referans veri tipleri için != operatörü yerine kullanılması daha sağlıklıdır.)

IsNotEqual (BoolProp, true)
IsNotEqual ( DateProp, OtherDateProp )
IsNotEqual ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsNotEqual ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsNotEqual ( ListOptionProp, Other ListOptionProp )
IsNotEqual ( ObjectLinkProp, OtherObjectLinkProp)
IsNotEqual ( TextProp, OtherTextProp)
IsNotEqual ( TimeProp, OtherTimeProp)
IsNotEqual ( TreeProp, OtherTreeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsGreater IsGreater (Prop, Value)
IsGreater (Prop, OtherProp)
Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Büyük olma durumunda true, tersi durumda false değerini döner.


IsGreater ( DateProp, OtherDateProp )
IsGreater ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsGreater ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsGreater ( TimeProp, OtherTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsLower IsLower (Prop, Value)
IsLower (Prop, OtherProp)
Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Küçük olma durumunda true, tersi durumda false değerini döner.


IsLower ( DateProp, OtherDateProp )
IsLower ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsLower ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsLower ( TimeProp, OtherTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsGreaterOrEqual IsGreaterOrEqual (Prop, Value) IsGreaterOrEqual (Prop, OtherProp) Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Büyük veya eşit olma durumunda true, tersi durumda false değerini döner.


IsGreaterOrEqual ( DateProp, OtherDateProp )
IsGreaterOrEqual ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsGreaterOrEqual ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsGreaterOrEqual ( TimeProp, OtherTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
IsLowerOrEqual IsLowerOrEqual (Prop, Value) IsLowerOrEqual (Prop, OtherProp) Bool

İlk argümanında bulunan Property değerini, ikinci argümandaki değer ile karşılaştırır. Küçük veya eşit olma durumunda true, tersi durumda false değerini döner.


IsLowerOrEqual ( DateProp, OtherDateProp )
IsLowerOrEqual ( FloatProp, OtherFloatProp )
IsLowerOrEqual ( IntegerProp, OtherIntegerProp )
IsLowerOrEqual ( TimeProp, OtherTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Contains Contains(TextProp, Value) Bool

İlk aldığı Text propertyin ikinci değişken olarak verilen “value”yi içermesi durumunu sorgular. İlk argüman ikinci verilen argümanı içeriyorsa true, tersi durum mevcutsa false döner. Fonksiyona ikinci değişken olarak text property türünde değer veya Text property verilmelidir.


Contains( TextProp, “sample”)
Contains( TextProp, OtherTextProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
StartsWith StartsWith (TextProp, Value) Bool

İlk aldığı Text propertyin ikinci değişken olarak verilen “value” ile başlaması durumunu sorgular. İlk argümanın başlangıcında ikinci verilen argüman bulunuyorsa true, tersi durum mevcutsa false döner. Fonksiyona ikinci değişken olarak text property türünde değer veya Text property verilmelidir.


StartsWith ( TextProp, “sample”)
StartsWith ( TextProp, OtherTextProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
EndsWith EndsWith (TextProp, Value) Bool

İlk aldığı Text propertyin ikinci değişken olarak verilen “value” ile bitmesi durumunu sorgular. İlk argümanın sonunda ikinci verilen argüman bulunuyorsa true, tersi durum mevcutsa false döner. Fonksiyona ikinci değişken olarak text property türünde değer veya Text property verilmelidir.


EndsWith ( TextProp, “sample”)
EndsWith ( TextProp, OtherTextProp)

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?