Matematiksel fonksiyonlar (Math Functions)

Matematiksel fonksiyonlar (Math Functions)

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Abs

Abs ( Value )

Abs (Prop)

Floating Number, Integer
Argüman olarak verilen Floating Number/Integer türünde değer ya da Property değerinin mutlak değerini döner.


Örneğin;

Abs ( IntegerProp )
Abs (FloatProp)
Abs ( -1.5 )
Abs ( -5 )

Sample Description
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Ceil Ceil ( Value )
Ceil ( Prop )
Integer
Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini kendisinden büyük sayıya yuvarlar.
Örneğin;
Ceil (IntegerProp)
Ceil ( -1.5 )
Ceil ( 2.6 )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Floor Floor ( Value )
Floor ( Prop )
Integer
Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini kendisinden küçük sayıya yuvarlar.
Örneğin;
Floor ( IntegerProp )
Floor ( -1.5 )
Floor ( 2.6 )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Round Round ( Value )
Round ( Prop )
Integer
Argüman olarak verilen Floating Number türünde değer ya da Property değerini en yakın tamsayıya yuvarlar.
Örneğin;
Round ( IntegerProp )
Round ( -1.5 )
Round ( 2.6 )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Log Log ( Value )
Log ( Prop )
Floating Number
Argüman olarak verilen değerin e tabanında logaritma değerini döner.
Örneğin;
Log ( 3 )
Log ( IntProp )
Log ( FloatProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Log10 Log10 ( Value )
Log10 ( Prop )
Floating Number
Argüman olarak verilen değerin 10 tabanında logaritma değerini döner.
Örneğin;
Log10 ( 3 )
Log10 ( IntProp )
Log10 ( FloatProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Pow Pow ( Value, Value )
Pow ( Prop, Value )
Pow ( Value, Prop )
Pow ( Prop, Prop )
Floating Number
Fonksiyona argüman olarak verilen ilk değerin, ikinci değere göre üssünü döner.
Örneğin;
Pow ( 2, 5 )
Pow ( 3, IntProp )
Pow ( IntProp, FloatProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Sqrt Sqrt ( Value )
Sqrt ( Prop )
Floating Number
Argüman olarak verilen değerin karekökünü döner.
Örneğin;
Sqrt ( 25 )
Sqrt ( IntProp )
Sqrt ( FloatProp )

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?