Module

Veri alanlarını (property) barındıran temel uygulama tanımlamasıdır. IMS üzerinde toplanan verilerin tür ve özelliklerinin belirlenmesi, verilerin görüntülenebilmesi için gerekli ekranların(view) oluşturulması, oluşturulan ekranların kullanıcıların yetkilerine göre kısıtlanması(access control), veri ekleme/güncelleme/silme işlemlerinin yapılması(forms) gibi bir çok işlem Module yapısı üzerinden sağlanmaktadır.

Module’un temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

ID Bu özellik modüle sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır.
System Name Modülün sistem üzerinde tanımlanan ismidir.
Icon Bu özellik ana ekranda ve menü layoutta modülün adının yanında görüntülenecek ikonu belirtmektedir.
Large Icon Bu özellik ana ekranda modül adının üstünde görüntülenecek olan ikonu tanımlamaktadır.
System Module Bu özellik modülün bir sistem modülü olduğunu tanımlamaktadır.
Extendable Modüle yeni veri alanı (property) ve görünüm (view) eklenebilir olup olmadığını gösteren alandır.
Configuration Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir.  (yetkiler hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız)
Labels Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler labelları değiştirebilmektedir.
Union Unique Properties Modül üzerinde tekil olarak tanımlanmış veri alanlarının birlikte tekil olarak değerlendirileceğini gösteren alandır.
Label Bu özellik modülün kullanıcı arayüzündeki adını tanımlamaktadır.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?