Property

Property, modül içerisinde veri tutmak için kullanılan yapıdır.  IMS içerisinde veriler Property’ler vasıtasıyla toplanmaktadır ve Property’lerin saklayabilecekleri verilerin farklı tür ve özellikleri vardır.

Property’lerin tutacağı değerler kullanıcıdan alınabileceği gibi, IMS içerisinde de hesaplanıp atanabilir. Formula yardımıyla IMS üzerinde hesaplanan değerler “Computed Value”  ve “Default Value” yardımıyla kullanılabilir.

Computed Value” olarak değeri hesaplanan property’ler, kendilerinin konfigürasyonunda tanımlanan Formula ifadesine bağlı olarak değer üreten ve değeri IMS kullanıcıları tarafından değiştirilemeyen Property’lerdir.

Default Value” ifadeleri ise, kayıt oluşturulurken, ilk değer olması için önerilen değerlerin oluşturulmasını sağlarlar. Bu değerler daha sonra kullanılacar tarafından değiştirilebilir.

Property Türleri

Değeri otomatik olarak hesaplanan property tipidir. Current index, increment, pre-append ve post-append, min-index, length ve reset period özellikleri tanımlanarak kullanılır. Örneğin; ekran görüntüsünde olduğu gibi, saymaya kaçtan başlayacağımızı, kaçar kaçar arttıracağımızı, ön ek olarak ne istediğimizi, hesaplanan alandan sonra son ek olarak ne istediğimizi, günlük, aylık veya yıllık bir periyod isteyip istemediğimizi belirterek, ihtiyacımız doğrutusunda ayarlayabiliriz. Sample alanında sonucun nasıl görüneceğini görebiliriz.
true/false olarak sonuç dönen property tipidir
Dosya, resim vb gibi doküman tutan property tipidir.
tarih ve saat tutan property tipidir
Ondalıklı sayıları tutan property tipidir
tam sayı tutan property tipidir
IMS te oluşturulan listeleri tutan property tipidir.
İki modül arasında ilişki kurulmasını sağlayan property tipidir
Metin tutan property tipidir
Süre tutan property tipidir
IMS te oluşturulan tree yapısını tutan property tipidir.
Kullanıcı ve kullanıcı gruplarını tutan property tipidir

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?