Tree Select referans tipi fonksiyonları

Tree Select referans tipi fonksiyonları

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Weight Weight(TreeSelectProp)
Weight(TreeSelectProp)
Integer, Integer
Verilen Tree Select propertynin veya Tree Select property dizi/kümesindeki Node propertylerin ağırlık değerini/değerlerini döner.
Örneğin;
Weight(TreeProp)
Weight(Select(Module1. TreeProp,  OtherTreeProp))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Label Label
(TreeSelectProp, Language)
Text
Verilen Tree Node propertynin ikinci argüman olarak verilen dildeki label değerini döner.
Örneğin;
Label(TreeProp, “TR”)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
GetNode GetNode
(ListRootProp, Value)
GetNode(Value)
Tree Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değer olan Tree Select Property türünde değer döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanın değere  sahip mevcut konfigürasyondaki  Tree Select Property değeri döner.
Örneğin;
GetNode ( TreeRoot, 23)
GetNode (TreeRoot, IntegerProp)
GetNode ( 23)
GetNode ( IntegerProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
GetNodes GetNodes
(ListRootProp, Value)
GetNodes (Value)
Tree Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değerler olan Tree Select Property türünde değerleri döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanın değere  sahip mevcut konfigürasyondaki  Tree Select Property değerlerini döner.
Örneğin;
GetNodes ( TreeRoot, 23, 54, 12)
GetNodes (TreeRoot, IntegerProp)
GetNodes (23, 54, 12)
GetNodes ( IntegerProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindTreeRoot FindTreeRoot(TextValue) Tree Root (Property türü değildir)
Tree Root System Name i argüman olarak verilen değere eşit  Tree Root’u  döner.
Örneğin;
FindTreeRoot(RootSystemName)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindNode FindNode
( TreeRootProp, Value )
FindNode ( Value)
Tree Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değerler olan Tree Select Property değerlerini döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanların değerlerine  sahip mevcut konfigürasyondaki  Tree Select Property değerini döner.
Örneğin;
FindNode ( TreeProp, “abc” )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindNodes FindNodes
( TreeRootProp, Value )
FindNodes ( Value)
Tree Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değerler olan Tree Select Property değerlerini döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanların değerlerine  sahip mevcut konfigürasyondaki  Tree Select Property değerlerini döner.
Örneğin;
FindNodes ( TreeProp, “abc” )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindChildNode FindChildNode(TreeNode,Value)
FindChildNode(TreeNodeProp, Value)
FindChildNode()
FindChildNode(TreeRootProp)
FindChildNode(TreeNode)
FindChildNode(TreeNodeProp)
Tree Select
Verilen argümanlara göre Child Node ları bulan fonksiyondur. Herhangi bir argüman almayan fonksiyonda mevcut konfigürasyondaki ağacın seçili node unun Childını döner. TreeRootProp alan türünde ise verilen Tree Root un childını döner. NodeProp yani Node alan türde ise verilen Node un childını döner. TreeNodeProp da ise verilen Tree Node property in childını döner. Value Text property tipinde değer veya Text property türünde olabilir ve bu prototipler kullanıldığında sonuç olarak bulunan child nodelar arasında label ı metoda verilen value ya eşit olan child nodelar döner.
Örneğin;
FindChildNode(TreeRoot)
FindChildNode(TreeNodeProp, “abc”)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindChildNodes FindChildNodes(TreeNodeProp, Value)
FindChildNodes(TreeNodeProp, Value)
FindChildNodes(TreeNode, Value)
FindChildNodes(TreeNode, Value)
FindChildNodes()
FindChildNodes(TreeRootProp)
Tree Select  
FindChildNode metodunun multiple versiyonudur. Dönen child tek bir tane değil birden fazladır.
Örneğin;
FindChildNodes(TreeRoot)
FindChildNodes(TreeNodeProp, “lorem”, “ipsum”, “dolor”, “sit”, “amed”)

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?