Tree

Veri tutma yöntemlerinden birisi de Tree’ dir. Veriler ağaç yapısına benzer şekilde (kök, gövde, yapraklar) tutulur. Burada tanımlanan ağaçlar, ihtiyaç duyulan modülde tree tipinde property oluşturularak kullanılabilir.

 

Alan Açıklama
ID Bu özellik ağaca sistem tarafından verilen kimlik numarasını tanımlamaktadır.
System Name Ağacın sistem üzerinde tanımlanan ismidir.
System Tree Ağacın sistem türünden olduğunu gösteren alandır.
Extendable Ağacın kullanıcılar tarafından genişletilebilir olup olmadığını gösteren alandır.
Configuration Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler konfigürasyonu değiştirebilmektedir.
Labels Customizable Bu özellik işaretlendiğinde mimar ekranını görme yetkisi olan kişiler labelları değiştirebilmektedir.
Label Bu özellik ağacın referans verileceği alanlardaki adını tanımlamaktadır.
Description Bu alan ağacın açıklama alanıdır.

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?