Tür dönüşüm fonksiyonları (Veri türü dönüştürme fonksiyonları) (Convert Functions)

Tür dönüşüm fonksiyonları (Veri türü dönüştürme fonksiyonları) (Convert Functions)

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
EmptyValue EmptyValue(Prop) EmptyValue(Text) Metoda verilen argümanın tipi
Bu metod herhangi bir property tipinde boş sonuç elde etmek için kullanılır. Metoda property verilirse bu property tipinde boş bir sonuç döner. Metoda text verilirse verilen text in işaret ettiği property tipinde boş bir sonuç döner. Her bir tip için  Metoda verilebilecek text örnekleri Metod örneği kısmında gösterilecektir.
Örneğin;
EmptyValue(IntegerProp) → NewEmptyIntegerProp EmptyValue(“boolean”) → NewEmptyBoolProp
Property Type Acceptible KeyWords
Bool Property “boolean”, ”bool”, ”b”
Date&Time Property “datetime”, ”date”, ”d”
Floating Number Property “float”, ”f”
Integer Property “integer”, “int”, “i”
List Select Property “listselect”, “list”, “ls”
ObjectLink Property “objectlink”, “ol”
SubjectLink Property “subjectlink”, “sl”
Text Property “string”, “text”, “s”
Time&DurationProperty “timeduration”, “time”, “t”
Tree Select Property “treeselect”, “tree”, “ts”
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToString ToText ToString ( Prop )
ToString ( Value )
ToText ( Prop )
ToText ( Value )
Text
Verilen Property değerinin ya da Property türünde değerin “Text” karşılığını döner.
Örneğin;
ToString ( true )
ToString ( BoolProp )
ToString ( Date( 2016, 12, 31, 23, 59, 59 ) )
ToString ( DateProp )
ToString ( FloatProp )
ToString ( IntProp )
ToString (TextProp)
ToString (TimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToInt ToInt(Prop) Integer
Metoda verilecek property Bool, Integer, Float veya Text property olabilir. Verilen Propertyi integer sonuç olarak döner.
Örneğin;
ToBool(TextProp) → verilen TextProp değerinin “4276” olduğunu düşünelim sonuç olarak integer property tipinden 4267 değeri döner.
ToBool(BoolProp) → verilen BoolProp değerinin true olduğunu düşünelim sonuç olarak integer property tipinden 1 değeri döner.
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToFloat ToFloat(Prop) Float
Metoda verilecek property Bool, Integer, Float veya Text property olabilir. Verilen Propertyi integer sonuç olarak döner.
Örneğin;
ToFloat (TextProp) → verilen TextProp değerinin “4276.42” olduğunu düşünelim sonuç olarak float property tipinden 4267.42 değeri döner.
ToFloat (BoolProp) → verilen BoolProp değerinin true olduğunu düşünelim sonuç olarak integer property tipinden 1.0 değeri döner.
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToBool ToBool(Prop) Bool
Metoda verilecek property Bool, Integer, Float veya Text property olabilir. Verilen Propertyi bool sonuç olarak döner.
Örneğin;
ToBool(TextProp) → verilen TextProp değerinin “true” olduğunu düşünelim sonuç olarak bool property tipinden bir true değeri döner.
ToBool(IntegerProp) → verilen IntegerProp değerinin 0 olduğunu düşünelim sonuç olarak bool property tipinden bir false değeri döner.
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToLongDateString ToLongDateString 
( Value )
ToLongDateString
( DateProp )
Text
Verilen Date&Time türündeki değerin ya da Property’ye ait değerin tam tarih şeklindeki “Text” karşılığını döner.(ÖRN: Wednesday, May 16, 2001)
Örneğin;
ToLongDateString ( Date ( 2016, 12, 31 ) )
ToLongDateString ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToShortDateString ToShortDateString ( Value )
ToShortDateString ( DateProp )
Text
Verilen Date&Time türündeki değerin ya da Property’ye ait değerin kısa tarih şeklindeki “Text” karşılığını döner.(ÖRN: 5/16/2001)
Örneğin;
ToShortDateString ( Date ( 2016, 12, 31 ) )
ToShortDateString ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToLongTimeString ToLongTimeString
( Value )
ToLongTimeString
( DateProp )
Text
Verilen Date&Time Propertyi uzun zaman şeklinde döner.(ÖRN: 3:02:15 AM)
Örneğin;
ToLongTimeString ( Date ( 2016, 12, 31 ) )
ToLongTimeString ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
ToShortTimeString ToShortTimeString ( Value )
ToShortTimeString ( DateProp )
Text
Verilen Date&Time Propertyi uzun zaman şeklinde döner.(ÖRN: 3:02 AM)
Örneğin;
ToShortTimeString ( Date ( 2016, 12, 31 ) ) ToShortTimeString ( DateTimeProp )

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?