Zaman fonksiyonları (Date/Time Functions)

Zaman fonksiyonları (Date/Time Functions)-Add

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddDays AddDays(DateTimeProp, Value) AddDays(DateTimeValue, Value) Date & Time
İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar gün ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in gün değeri eklenir.  
AddDays(DateTimeProp, 1) AddDays(DateTimeProp, OtherDateTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddMonths AddMonths (DateTimeProp, Value)
AddMonths (DateTimeValue, Value)
Date & Time

İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar ay ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in ay değeri eklenir.

AddMonths (DateTimeProp, 1)
AddMonths (DateTimeProp, OtherDateTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddYears AddYears (DateTimeProp, Value)
AddYears (DateTimeValue, Value)
Date & Time  

İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar yıl ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in yıl değeri eklenir.


AddYears (DateTimeProp, 1)
AddYears (DateTimeProp, OtherDateTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddHours AddHours (DateTimeProp, Value)
AddHours (DateTimeValue, Value)
Date & Time

İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar saat ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in saat değeri eklenir.


AddHours (DateTimeProp, 1)
AddHours (DateTimeProp, OtherDateTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddMinutes AddMinutes (DateTimeProp, Value)
AddMinutes (DateTimeValue, Value)
Date & Time

İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar dakika ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in dakika değeri eklenir.


AddMinutes (DateTimeProp, 1)
AddMinutes (DateTimeProp, OtherDateTimeProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
AddSeconds AddSeconds (DateTimeProp, Value)
AddSeconds (DateTimeValue, Value)
Date & Time

İlk argüman olarak verilen Date&Time Property veya DateTime değerine fonksiyona ikinci argüman olarak verilen değer kadar saniye ekler. İkinci argümanın türü Date&Time, Integer, Floating Number olabilir. Value Date&Time Property olarak verilirse ilk verilen değişkene bu property in saniye değeri eklenir.


AddSeconds (DateTimeProp, 1)
AddSeconds (DateTimeProp, OtherDateTimeProp)

Zaman fonksiyonları (Date/Time Functions)

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Now Now() DateTime

Herhangi bir argüman almayan bu metod kullanıldığı andaki Datetime property tipinde değeri döner.


Now()→  10.08.2016 14:53:00
Fonksiyon Adı Fonksiyon Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Date Date(yıl, ay, gün)
Date(yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye)
Date & Time

Date fonksiyonu aldığı değerlere göre yeni bir Datetime döner.


Not: Fonksiyon Prototipi içindeki değerleri Integer Property değeri ya da Integer property veri türünde değer olabilir.

Date ( 2016, 12, 31 )
Date ( IntPropYil, IntPropAy, IntPropGun )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Time Time(saniye)
Time(saat, dakika, saniye)
Time(yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye)
Time&Duration

Time fonksiyonunun tüm versiyonlarında (overload) aldığı argümanlar Integer Property değeri ya da Integer Property türünde değer olmalıdır.
Tek argümanlı versiyonda verilen değer metod tarafından toplam saniye olarak kabul edilmektedir ve bu saniyenin denk geldiği Time&Duration değeri sonuç olarak dönmektedir.

Time( 3725) →01:02:05 (1 saat 2 dakika 5 saniye) elde edilir.
Time( IntegerProp)
Time(12, IntegerProp, 30)
Time( IntegerProp, 59, 59)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
SetTime SetTime ( DateProp, Value ) DateProp

İlk argüman olarak verilen DateTime Property  veya Datetime property tipinde değerin Time kısmına, Time propertynin değeri yazılır.


SetTime( Date(1992,12,31,00,00,00), Time(23,59,59)) →31.12.1992 23:59:59 elde edilir
SetTime( DateProp, Time(23, 59, 59) )
SetTime( Date(1992,12,31,00,00,00), TimeProp)
SetTime( DateProp, TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
DayOfWeek DayOfWeek ( Value )
DayOfWeek ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time Property türündeki bir Property’in ya da değerin haftanın kaçıncı gününde olduğu bilgisini döndürür.


DayOfWeek ( DateTimeProp)
DayOfWeek ( Date ( 2016, 12, 31 ))

Zaman fonksiyonları (Date/Time Functions)-3

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Year Year ( Value )
Year ( DateTimeProp )
Year ( TimeProp )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin yıl bilgisini döndürür.


Year(DateTimeProp)
Year(Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Quarter Quarter ( Value )
Quarter ( DateTimeProp )
Integer  

Quarter (DateTimeProp)
Quarter (Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Month Month ( Value )
Month ( DateTimeProp )
Month ( TimeProp )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin ay bilgisini döndürür.


Month (DateTimeProp)
Month (Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Day Day ( Value )
Day ( DateTimeProp )
Day ( TimeProp  )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin gün bilgisini döndürür.


Day (DateTimeProp)
Day (Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Hour Hour ( Value )
Hour ( DateTimeProp )
Hour ( TimeProp  )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin saat bilgisini döndürür.


Hour (DateTimeProp)
Hour (Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Minute Minute ( Value )
Minute ( DateTimeProp )
Minute ( TimeProp )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin dakika bilgisini döndürür.


Minute (DateTimeProp)
Minute (Date ( 2016, 12, 31 ))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Second Second ( Value )
Second ( DateTimeProp )
Second ( TimeProp )
Integer

Verilen Date&Time ya da Time&Duration Property türündeki bir Property’in ya da değerin saniye bilgisini döndürür.


Second (DateTimeProp)
Second (Date ( 2016, 12, 31 ))
 

Zaman Fonksiyonları -4

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Years Years ( DateTimeProp )
Years ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin yıl değerlerini döner. (Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Years ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Quarters Quarters ( DateTimeProp )
Quarters ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin kaçıncı çeyrekte olduğu değerlerini döner. (Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Seconds ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Months Months( DateTimeProp )
Months( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin ay değerlerini döner.
(Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Months( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Days Days ( DateTimeProp )
Days ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin gün değerlerini döner.
(Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Days ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Hours Hours ( DateTimeProp )
Hours ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin saat değerlerini döner.
(Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Hours ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Minutes Minutes ( DateTimeProp )
Minutes ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin dakika değerlerini döner.
(Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Minutes ( DateTimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Seconds Seconds ( DateTimeProp )
Seconds ( DateTimeProp )
Integer

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin her birinin saniye değerlerini döner.
(Property değeri ile kullanıldığında, Integer değerleri Instance bilgisini koruyarak Integer Property değeri olarak döner.)


Seconds ( DateTimeProp )
 

Zaman fonksiyonları -5

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InYears InYears ( DateTimeProp, yearValue )
InYears ( DateTimeProp, yearValues )
InYears ( TimeProp, yearValue )
InYears ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property veya Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde yıl değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
yearValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.

InYears ( DateTimeProp, 2014, 2015, Year ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InQuarters InQuarters ( DateTimeProp, quarterValue )
InQuarters ( DateTimeProp, quarterValues )
Instance

Verilen Date&Time property veya Date&Time property dizisinin içerisinde içinde bulunduğu çeyrek ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
quarterValue şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time property türünde olabilir.


InQuearters ( DateTimeProp, 3 )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InMonths InMonths ( DateTimeProp, monthValue )
InMonths ( DateTimeProp, monthValues )
InMonths ( TimeProp, yearValue )
InMonths ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property veya Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde ay değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
monthValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InMonths ( DateTimeProp, 10, 11, Month ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InDays InDays ( DateTimeProp, dayValue )
InDays ( DateTimeProp, dayValues )
InDays ( TimeProp, yearValue )
InDays ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property veya Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde gün değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
dayValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InDays ( DateTimeProp, 10, 11, Day ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InHours InHours ( DateTimeProp, hourValue )
InHours ( DateTimeProp, hourValues )
InHours ( TimeProp, yearValue )
InHours ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde saat değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
hourValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InHours ( DateTimeProp, 10, 11, Hour ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InMinutes InMinutes ( DateTimeProp, hourValue )
InMinutes ( DateTimeProp, hourValues )
InMinutes ( TimeProp, yearValue )
InMinutes ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property veya Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde dakika değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
hourValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InMinutes ( DateTimeProp, 10, 11, Minute ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InSeconds InSeconds(DateTimeProp,secondValue)
InSeconds(DateTimeProp,secondValues)
InSeconds ( TimeProp, yearValue )
InSeconds ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Date&Time ya da Time&Duration property veya Date&Time ya da Time&Duration property dizisinin içerisinde saniye değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
secondValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InSeconds ( DateTimeProp, 10, 11, Second ( OtherDateProp ) )

Zaman fonksiyonları -6

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalYears InTotalYears ( TimeProp, yearValue )
InTotalYears ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property veya Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam yıl değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
yearValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InTotalYears ( TimeProp, 2014, 2015, Year ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalMonth InTotalMonth ( TimeProp, yearValue )
InTotalMonth ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property veya Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam ay değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
monthValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.

InTotalMonth ( TimeProp, 10, 11, Month ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalDays InTotalDays ( TimeProp, yearValue )
InTotalDays ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property veya Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam gün değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
dayValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InTotalDays ( TimeProp, 10, 11, Day ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalHours InTotalHours ( TimeProp, yearValue )
InTotalHours ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam saat değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
hourValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.

InTotalHours ( TimeProp, 10, 11, Hour ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalMinutes InTotalMinutes ( TimeProp, yearValue )
InTotalMinutes ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property veya Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam dakika değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
hourValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.

InTotalMinutes (TimeProp, 10, 11, Minute ( OtherDateProp ) )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
InTotalSeconds InTotalSeconds ( TimeProp, yearValue )
InTotalSeconds ( TimeProp, yearValues )
Instance

Verilen Time&Duration property veya Time&Duration property dizisinin içerisinde toplam saniye değeri ikinci argüman olarak verilen değere/değerlere eşit olan propertylere sahip instanceları döner.
secondValues şeklinde belirtilen argümanın tipi Integer Property, Date&Time, Time&Duration property türünde olabilir.


InTotalSeconds (TimeProp, 10, 11, Second ( OtherDateProp ) )

Zaman Fonksiyonları -7

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalYear TotalYear ( TimeProp )
TotalYear ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  yıl değerini döndürür.


TotalYear ( Time ( 1 , 3, 0, 0, 0, 0 ) ) → 1.25 yıl bilgisi döner.
TotalYear ( TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalMonth TotalMonth ( TimeProp )
TotalMonth ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  ay değerini döndürür.


TotalMonth ( Time ( 1 , 3, 15, 0, 0, 0 ) ) → 15.5 ay bilgisi döner.
TotalMonth ( TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalDay TotalDay ( TimeProp )
TotalDay ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  gün değerini döndürür.


TotalDay ( Time ( 0 , 1, 15, 6, 0, 0 ) ) → 45.25 gün bilgisi döner.
TotalDay ( TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalHour TotalHour ( TimeProp )
TotalHour ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  saat değerini döndürür.

TotalHour ( Time ( 0 , 0, 1, 6, 30, 0 ) ) → 30.5 saat bilgisi döner.
TotalHour ( TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalMinute TotalMinute ( TimeProp )
TotalMinute ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  dakika değerini döndürür.


TotalMinute ( Time ( 0 , 0, 0, 1, 10, 30 ) ) → 70.5 dakika bilgisi döner.
TotalMinute ( TimeProp )
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
TotalSecond TotalSecond ( TimeProp )
TotalSecond ( Value )
Floating Point

Argüman olarak aldığı Time&Duration property ya da property türünde değer için (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye bilgilerinin tamamını dahil ederek)  saniye değerini döndürür.


TotalSecond ( Time ( 0 , 0, 0, 1, 2, 5 ) ) → 3725 saniye bilgisi döner.
TotalSecond ( TimeProp )

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?