Zaman Operatörleri

Veri tipi tarih ve zaman olan (Date & Time) için geçerlidir.

İki tarih arasındaki zaman farkını zaman ve süre tipinden (Time & Duration) hesaplar. (T: 10 Ocak 2016 değerinde bir veri alanı, K: 8 Ocak 2016 değerinde bir veri alanı olsun.)

Formül ifadesi Sonuç Sonuç türü
T – Date (2016, 01, 9) 1 gün Zaman ve Süre

(Time & Duration)

T – Date (2016, 01, 9, 12, 0, 0) 12 saat Zaman ve Süre

(Time & Duration)

T – K 2 gün Zaman ve Süre

(Time & Duration)

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?