List Select referans tipi fonksiyonları

List Select referans tipi fonksiyonları

Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Weight Weight(ListOptionProp), Weight(ListOptionProp) Integer, Integer
Verilen List Select propertynin veya List Select property dizi/kümesindeki List Option propertylerin ağırlık değerini/değerlerini döner.
Örneğin;
Weight(ListOptionProp)
Weight(Select(Module1.ListOptionProp,  OtherListOptionProp))
 
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Name Name(ListOptionProp) Text
Verilen List Select propertynin system name ini döner.
Örneğin;
Name(ListOptionProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
Label Label
( ListOptionProp, Language )
Text
Verilen List Option propertynin ikinci argüman olarak verilen dildeki label değerini döner.
Örneğin;
Label(ListOptionProp, “TR”)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
GetOption GetOption
(ListRootProp, Value)
GetOption(Value)
List Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değer olan List Option Property değeri döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanın değere  sahip mevcut konfigürasyondaki  List Option Property değeri döner.
Örneğin;
GetOption ( ListRootProp, 23)
GetOption ( ListRootProp, IntegerProp)
GetOption ( 23)
GetOption ( IntegerProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
GetOptions GetOptions
(ListRootProp, Value)
GetOptions(Value)
List Select
Root u verilen listede idsi ikinci argüman olarak verilen değerler olan List Option Property değerlerini döner. Tek argümanlı kullanımda verilen argümanların değerlerine  sahip mevcut konfigürasyondaki  List Option Property değerlerini döner.
Örneğin;
GetOptions ( ListRootProp, 23, 53, 75, 2141)
GetOptions ( ListRootProp, IntegerProp, OtherIntegerProp)
GetOptions ( ListRootProp, IntegerProp)
GetOptions ( 23, 12, 3, 674354)
GetOptions ( IntegerProp)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindListRoot FindListRoot(TextValue) List Root (Property türü değildir)
List Root System Name i argüman olarak verilen değere eşit  List Root’u  döner.
Örneğin
FindListRoot(RootSystemName)
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindOption FindOption
(ListRootProp, Value)
FindOption(Value)
List Select Property Value
Root u verilen listede metoda ikinci argüman olarak verilen değerin tipine bağlı olarak bu değere sahip List Option Property değeri döner. Tek argümanlı kullanımda ise verilen argümanların tipine göre bu argümanların değerlerine  sahip mevcut konfigürasyondaki  List Option Property değerlerini döner. Burada argüman olarak Integer property, Floating Number property, Time&Duration property değeri verilirse bulunan List Propertylerde Threshold değerine göre eşitlik aranır. Eğer text veya Text property argüman olarak verilirse List Propertylerde SystemName ya da Label değerine göre eşitlik aranır.
Örneğin;
FindOption ( ListRootProp, 23, 53, 75, 2141)
FindOption ( ListRootProp, 123.2542, 12.1, 0.5)
FindOption ( ListRootProp, IntegerProp)
FindOption ( ListRootProp, FloatingNumberProp)
FindOption ( ListRootProp, TextProp)
FindOption ( ListRootProp, “SampleSystemNameText”)
FindOption ( ListRootProp,  Time&DurationProp)
FindOption ( ListRootProp,  Time(123124))
FindOption ( 23)
FindOption ( 125412,123)
FindOption ( IntegerProp)
FindOption ( FloatingNumberProp)
FindOption ( TextProp)
FindOption ( “SampleSystemNameText”)
FindOption ( Time&DurationProp)
FindOption ( Time(123124))
Fonksiyon Adı Fonksyion Prototipi Fonksiyon sonuç türü
FindOptions FindOptions
(ListRootProp, Value)
FindOptions(Value)
List Select Property Value
FindOption metodunun çoğul sonuç dönen ve ikinci argümanı dizi/küme olarak alan versiyonudur.
Örneğin;
FindOptions ( ListRootProp, 23, 53, 75, 2141)
FindOptions ( ListRootProp, 123.2542, 12.1, 0.5)
FindOptions ( ListRootProp, IntegerProp)
FindOptions ( ListRootProp, FloatingNumberProp)
FindOptions ( ListRootProp, TextProp)
FindOptions ( ListRootProp, Time&DurationProp)
FindOptions (23, 53, 75, 2141)
FindOptions (123.2542, 12.1, 0.5)
FindOptions ( IntegerProp)
FindOptions ( FloatingNumberProp)
FindOptions ( TextProp)
FindOptions ( Time&DurationProp)

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bağlantılı Makaleler

Makale yardımcı oldu mu ?